Bó hoa gồm có: - 1 Red Elegance - 5 cúc Calimero trắng - 3 cành thạch thảo trắng Hoa sinh viên đẹp nhất

Danh sách sản phẩm